Skip to main content
X

Training courses now available - Visit Here

IL-BOV U L-MALTA FILM COMMISSION JIFFIRMAW FTEHIM TA’ KOLLABORAZZJONI

06/26/2023

Il-Bank of Valletta u l-Malta Film Commission ħabbru li daħlu fi sħubija kollaborattiva bl-iskop li jipprovdu lid-diversi stakeholders fl-industrija lokali tal-films, għajnuna finanzjarja għall-akkwist ta’ tagħmir biex jaġġornaw it-teknoloġija tagħhom fuq livelli li jlaħħqu standards internazzjonali.

Dan il-ftehim ġie ffirmat fi sfond ta’ attività kbira fl-industrija tal-films lokali, hekk kif pajjiżna kompla jimxi ‘l quddiem biex jikseb suċċess f’dan is-settur daqstant importanti. Dan jimxi id f’id mal-viżjoni fit-tul tal-pajjiż li jrawwem talent lokali kif ukoll fil-ħolqien ta’ grupp b’saħħtu ta’ fornituri ta’ servizzi li jkunu mgħammra b’mod adegwat biex jissodisfaw id-domanda tal-produzzjonijiet li jagħżlu lil Malta u l-investiment relatat meħtieġ minn studios tal-films lokali.

Meta tkellem dwar din il-kollaborazzjoni, il-Kap Eżekuttiv tal-BOV, is-Sur Kenneth Farrugia, spjega li “il-Bank of Valletta huwa kommess li jappoġġja l-industrija tal-films lokali u se jkun qed jaħdem id f’id mal-Malta Film Commission biex irawwem atmosfera ġenwina ta’ kollaborazzjoni. Nifhmu li din l-industrija teħtieġ investiment sostanzjali, u s-settur bankarju jista’ jipprovdi appoġġ kruċjali permezz ta’ skemi u servizzi li jkunu ta’ benefiċċju. Il-Bank of Valletta jkompli jkollu rwol ewlieni f’Malta u fl-ekonomija Maltija, u din il-kollaborazzjoni tafferma mill-ġdid l-isforzi tagħna biex inrawmu l-prinċipji tal-ESG u nipprovdu aktar valur lill-partijiet interessati. Il-Bank jinsab ħerqan li jkollu sehem f’din l-industrija dinamika u eċċitanti.”

Min-naħa tiegħu, il-Kummissarju għall-Films, Johann Grech sostna li “din is-sħubija tenfasizza l-impenn reċiproku tagħna biex nappoġġaw u ntejbu l-industrija tal-films ta’ pajjiżna. Din il-kollaborazzjoni tfisser it-tkabbir notevoli li qed tesperjenza l-industrija tagħna u se tagħti s-setgħa lill-produtturi lokali biex jiksbu standards internazzjonali u jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-produzzjonijiet li jkunu deħlin. L-appoġġ finanzjarju minn din is-sħubija huwa turija ċara tal-isforz konġunt tagħna biex inrawmu t-talent lokali u nsaħħu l-istudjos tal-films lokali. Flimkien mal-Bank of Valletta u msieħba oħra fl-industrija bankarja, għandna l-għan li nappoġġaw dan is-settur b’mod tanġibbli sabiex inkomplu ntejbu l-istandards u nsaħħu l-pożizzjoni ta’ Malta fl-industrija tal-films u nagħtu kontribut notevoli lill-ekonomija ta’ pajjiżna.”